DELL R620

Thông số máy chủ

CPU: 2 x E5 2670 
(8 Cores, 2.6Ghz | 20MB Cache)


 RAM: 32GB DDR3


 HDD: 2 x 450GB (SAS – 10000 rpm)


 Network: 1Gbps (Share rack)


Đăng ký